Vážení návštěvníci těchto stránek,

vítáme Vás na internetových stránkách projektu programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků. Grant byl udělen týmu odborníků z ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů a firmy EKOLA group, spol. s r.o., a byl řešen v letech 2011–2013.

Na těchto stránkách se Vám prezentují především odborné články a a příspěvky na konferencích, které vznikly v rámci projektu, a dva klíčové závěrečné výstupy projektu, kterými jsou metodika a software.

Zejména při modernizaci železniční sítě v České republice dochází často k disproporcím mezi hodnotami hladiny akustického tlaku od jedoucích vlaků předem namodelovanými a po realizovaných úpravách reálně naměřenými. To vede k nadbytečným investičním (příp. provozním) nákladům na protihluková opatření – jsou buď nedostatečná a musí se realizovat dodatečně, nebo předimenzovaná, a tudíž z hlediska provozovatele dráhy vynaložená zbytečně (obzvláště protihlukové stěny jsou výrazným negativním prvkem podél českých a moravských železničních tratí nejen z důvodů ekonomického, ale také estetického a bezpečnostního). Především k odstranění tohoto nesouladu se snaží projekt svými výsledky přispět.

Mnoho užitku ze získaných informací Vám přeje řešitelský tým.

 

Internetové stránky spravuje doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015