Projektový a řešitelský tým projektu:

České vysoké učení technické v Praze – příjemce

 • doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. – řešitel
 • členové řešitelského týmu:
  • prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
  • Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
  • doc. Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D.
  • Ing. Martin Jacura, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Javořík
 • další pracovnící podílející se na řešení projektu:
  • Ing. David Vašica, Ph.D.
  • Petra Nesládková
 • studenti bakalářského a magisterského studia ČVUT v Praze Fakulty dopravní

EKOLA group, spol. s r.o. – další účastník projektu

 • Ing. Libor Ládyš – další řešitel
 • členové řešitelského týmu:
  • RNDr. Libuše Bartošová
  • Ing. Aleš Matoušek
 • další pracovnící podílející se na řešení projektu:
  • Ing. Monika Biľová, PhD.
  • Ing. Petr Hrubý
  • Mgr. Renáta Křenová
 • akustičtí technici a další pracovníci firmy EKOLA group, spol. s r.o.

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015