Hlavní výstupy projektu:

Klíčovými výstupy projektu jsou certifikovaná metodika a software.

Certifikovaná metodika

TÝFA, L., L. LÁDYŠ et al. Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky. Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7.

Anotace

Metodika nabízí především hodnoty korekcí, jež zajistí vhodné vstupní parametry k modelování emisí hluku vlaků, získaných českou metodikou nebo nejběžnějšími zahraničními metodikami, tak, aby výsledky odpovídaly reálným podmínkám v České republice. Publikace na svém začátku seznamuje čtenáře se základy konstrukce železničního svršku a v její stěžejní části jsou představeny konkrétní hodnoty korekcí emisí hluku podle jednotlivých konstrukcí železničního svršku v závislosti na rychlosti železničních vozidel. Na názorných příkladech je ukázáno, jak korekce správně používat.

Metodika zdarma ke stažení v digitální podobě (ve formátu PDF):

Získání tištěné verze metodiky

Metodiku je možné v tištěné verzi objednat u paní Petry Nesládkové, sekretářce Ústavu dopravních systémů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní (e-mail: nesladkova@fd.cvut.cz, tel. 224 355 087). cena brožury formátu A4 o čtyřiceti třech stranách s barevnými fotografiemi a grafy v lepené vazbě dosahuje 150 Kč za jeden výtisk. Upřednostňujeme osobní vyzvednutí s vydáním pokladního dokladu na pracovišti Ústavu dopravních systémů v Praze, Horské 3 po dohodě s paní Nesládkovou (lze se domluvit i na zaslání metodiky zásilkou České pošty). Výtisky metodiky budou k dispozici nejdříve v březnu 2014, dále pak obvykle do dvou týdnů od objednání. Termín a způsob předání zásilky se domlouvá opět s paní Nesládkovou.

Metodiku je možné zdarma libovolně používat, ale při jejím využití je nutné ji uvést v použité literatuře, resp. na ni v textu odkázat (citovat ji).

Online software

TÝFA, L., D. Vašica, J. Krčál. Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR – KEHKES-CR 1.0 [online software]. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. Praha, 2013.

Anotace

Software představuje online aplikaci v internetovém prostředí, která výše uvedenou metodiku doplňuje – zrychluje a usnadňuje výpočty v ní popsané. Výstupem programu je tedy stanovení korekcí (tzv. na rychlost a na konstrukci železničního svršku), které se připočítávají k výsledkům získaných použitím české výpočtové metodiky, německé Schall 03 nebo nizozemské RMR 2006 a které zajistí výslednou hodnotu emisí hluku od projíždějících vlaků takovou, že odpovídá reálné situaci na modernizovaných tratích v České republice. Před použitím aplikace je nezbytné metodiku prostudovat, protože v nápovědě (uživatelské příručce) k aplikaci není podrobně popsán způsob interpretace výstupů z ní získaných!

Přesměrování na aplikaci:

https://www.fd.cvut.cz/hluk/

Online aplikaci KEHKES-CR 1.0 je možné po registraci libovolně používat, ale pro využití získaných hodnot je nutné uvést na ni odkaz (citaci).

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015